Добре дошли в нашия сайт!
Просветното дело в с. Христо Даново започва в далечната 1887г. Тогава Евтим Радославов, родом от ...
    Просветното дело в с. Христо Даново започва в далечната 1887г. Тогава Евтим Радославов, родом от град Сопот, човек интелигентен и образован, обзавежда в собствената си къща училищна стая и сам купува необходимите училищни помагала и пособия. Тогавашното Министерство на Народното Просвещение разрешава откриването на училище в този частен дом. Първият учител в него се казва Павли Кантимирев.
   През 1928г. в селото започва работа Калчо Хаджиминев. Той развива огромна читалищна и просветна дейност и поема инициативата да организира населението на селото, което със собствени средства построява училище. Това се случва през 1932г.

ОУ "Генерал Карцов" с. Христо Даново, общ. Карлово
   През учебната 2014/2015г. в училището се обучават и възпитават 232 деца и ученици от подготвителна група до 8 клас, като от 1 до 5 клас е организирано целодневно обучение. В училището работят 20 правоспособни и добре квалифицирани педагози.

   Проекти и програми, в които училището ни участва:

Проект УСПЕХ - "Да направим училището привлекателно за младите хора". Обща е целта  за  организиране свободното време на учениците, както и  откриването и развиването на индивидуалните способности на всяко дете.
Национална програма "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК", модул 2 "Осигуряване на допълнително обучение на деца от ПГ"
Проект "НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ" - по който обучаваме неграмотни и слабограмотни лица навършили 16 годишна възраст, повечето от които родители на наши ученици.
 -Национална програма "ИКТ В УЧИЛИЩЕ", чрез която осъвременяваме и разширяваме технологичната материална база в училище.
- Програма "ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ - РОМСКИ ФОЛКЛОР", част от проект "Всеки ученик може да бъде отличник", която реализираме с помощта на Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”.
Национална програма "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ", мярка "Без свободен час" и мярка "Без отсъствие", в която са включени всички застрашени от отпадане ученици по различни причини . Чрез Мярка "Без свободен час" не допускаме свободни часове,което е важно както за мотивацията на учениците,така и за резултатите,които се постигат.Чрез мярка "Без отсъствие"се цели намаляването на безпричинните отсътвия,приети са мерки за недопускане на неизвинени отсъствия,както и стимулиращи мерки за учениците,на които са спирани детсктите надбавки през миналата учебна година.
 - Проект "КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" по ОП РЧР.
Free web counter

           „ЗАЕДНО СМЕ ПО-ДОБРИ

              ….В УЧИЛИЩЕ”

                                                                     

               УВАЖАЕМИ ОБЩЕСТВЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,ПРИЯТЕЛИ,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ”ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ”-С.ХРИСТО ДАНОВО ВИ КАНИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА ЦМЕДТ”АМАЛИПЕ” С ПОДКРЕПАТА НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МАРГАРИТА ПОПОВА „ЗАЕДНО СМЕ ПО-ДОБРИ….В УЧИЛИЩЕ

  АЗ ВЯРВАМ,ЧЕ АКО СЕ УСМИХНА,СВЕТЪТ НАСРЕЩА ЩЕ МИ ОТВЪРНЕ С УСМИВКА,АКО ИСКАМ ДЕЦАТА НИ ДА СЕ УЧАТ В ПО-ДОБРА СРЕДА,ТРЯБВА ДА УЧАСТВАМ В ПРОМЯНАТА Й, АКО ИСКАМ ДА ЖИВЕЕМ В ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ-ЗАЕДНО ТРЯБВА ДА ГО СЪЗДАДЕМ!

НА 2 И 3 СЕПТЕМВРИ ОТ 9 ЧАСА В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО КАНИМ ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ-РОДИТЕЛИ,ОБЩЕСТВЕНИЦИ,СЛУЖИТЕЛИ НА КМЕТСТВО –С.ХР.ДАНОВО И ОБЩИНА КАРЛОВО,БИВШИ И НАСТОЯЩИ УЧЕНИЦИ ,С КОИТО ЗАЕДНО ЩЕ ПОДГОТВИМ УЧИЛИЩЕТО ,ДВОРА И СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА.ЩЕ БОЯДИСАМЕ ОГРАДАТА,ЩЕ ПОЧИСТИМ ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ И ГРАДИНКИТЕ,ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ЛЕТНИЯ РЕМОНТ,ЩЕ ПОДРЕДИМ НОВИТЕ МЕБЕЛИ.

 ЗАЕДНО ЩЕ СЕ ПОТРУДИМ В ПОЛЗА НА УЧИЛИЩЕТО,В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА ОТ ХРИСТО ДАНОВО,А ЗА ПОЧИВКА ЩЕ ВИ ЗАПОЗНАЕМ С ДЕЙНОСТИТЕ,С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ!

ПРИГОТВИЛИ СМЕ ВИ БОИ И ЧЕТКИ,ГРАДИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ,РЪКАВИЦИ И ШАПКИ ОТ ВЕСТНИК,ЗАЩОТО  „ЗАЕДНО СМЕ ПО ДОБРИ…НАВСЯКЪДЕ!”

ОЧАКВАМЕ ВИ НА 2 И 3 СЕПТЕМВРИ В 9 ЧАСА! 

ДИРЕКТОР НА ОУ”ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ”-                    

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА

 

Уебсайт в alle.bg